Sestava po porodu

Lehněte si na břicho a dlaně položte prsty proti sobě na zem před tvář. S nádechem zvedejte hlavu ze země a vzepřete se rukama. S výdechem se položte zpět, čelem na podložku. Leh na břiše, předpažit, nohy u sebe. Pokrčte…

Rovnováha a stabilita

Stoj spojný, ruce spojte za zády a propleťte prsty. Levou nohu zanožte a opřete o zem jen špičkou. S nádechem se mírně prohněte dozadu a napněte přitom ruce tak, abyste ucítila spojení lopatek. Ve výdechu ruce povolte a pokrčte v…

Uvolnění hrudní páteře

Lehněte si na záda, nohy mírně roznožmo, špičky od sebe. Ruce se nedotýkají těla, prsty trochu pokrčte. Zavřete oči. Obraťte se na levý bok tak, aby levá ruka byla za zády a pravá ohnutá před hrudníkem. Pravou nohu pokrčte a…

Protažení a posílení středu těla

Lehněte si na záda s nohama u sebe, ruce položte na stehna. V nádechu zvedejte hlavu a pomalu posouvejte ruce ke kolenům. Zadržte dech a podívejte se na prsty nohou. Přitáhněte přitom špičky k sobě, aby se vám protáhly svaly…