Rovnováha a stabilita

  1. Stoj spojný, ruce spojte za zády a propleťte prsty. Levou nohu zanožte a opřete o zem jen špičkou. S nádechem se mírně prohněte dozadu a napněte přitom ruce tak, abyste ucítila spojení lopatek. Ve výdechu ruce povolte a pokrčte v loktech. Poté opakujte se zanoženou pravou nohou.
  2. Ze stoje spojného se ve výdechu předklánějte doleva a zároveň zvedejte pravou nohu v prstech mírně propnutou do unožení. Levá ruka visí dolů. V nádechu se zvedejte zpátky do stoje a přinožte. Analogicky proveďte i na druhou stranu.
  3. V stoji pokrčte pravou nohu a ze strany ji pevně opřete chodidlem o levé stehno. Opatrně zvedejte ruce a spojte je nad hlavou. Cvičte pomalu, abyste udržela rovnováhu. Ve výdechu připažte a přinožte. Poté pokrčte opačnou nohu a pokračujte jako předtím.
  4. Ze stoje spojného se ve výdechu předklánějte, přičemž hlava zůstává v záklonu. Zároveň zvedejte do zapažení ruce spojené za zády. S nádechem se vzpřimte.
  5. Vzpor klečmo. S nádechem zanožte pokrčenou levou nohu. Hlava je v záklonu. S výdechem položte koleno opět na zem a hlavu skloňte dolů. Poté zanožujte pravou nohu.
  6. Lehněte si na záda, pokrčte pravou nohu a rukama ji přitáhněte k břichu. Chvíli počkejte, aby se vám uvolnily břišní svaly. S výdechem zvedejte hlavu vzhůru a nohu stále přitlačujte k břichu tak, abyste cítily srovnání páteře v bedrech. Poté opět položte hlavu na zem a uvolněte ruce i nohy. Pokrčenou nohu nejdříve opřete chodidlem o zem a až pak ji natáhněte. Opakujte s pokrčenou levou nohou.