Protažení a posílení středu těla

  1. Lehněte si na záda s nohama u sebe, ruce položte na stehna. V nádechu zvedejte hlavu a pomalu posouvejte ruce ke kolenům. Zadržte dech a podívejte se na prsty nohou. Přitáhněte přitom špičky k sobě, aby se vám protáhly svaly na zadní straně nohou. Ve výdechu se pokládejte zpátky na zem, nejdříve šíjí a poté hlavou.
  2. V lehu na zádech zvedněte při nádechu mírným švihem hlavu i trup. Hned poté zvedněte i nohy do výše hlavy. Rukama se opírejte o boční stranu kolen. Váha těla spočívá na sedacích svalech, ne na bedrech. Při výdechu si opatrně lehejte na zem.
  3. Ležíte na levém boku se spojenými nohama, pravá ruka na stehně. V nádechu zvedejte trup nahoru. Opřete se přitom o loket levé ruky. Hlava má být v jedné ose s trupem, držte ji zpříma. S výdechem se položte na zem. Poté se otočte na pravý bok a proveďte zrcadlově.
  4. Leh na zádech roznožmo, nohy pokrčte a chodidla opřete o zem. V nádechu zvedejte pánev vzhůru. Poté spojte ruce pod zády a propleťte prsty, protáhněte ruce v loktech. Ve výdechu rozpleťte prsty a pánev pomalu pokládejte na zem.
  5. Výchozí polohou je opět leh na zádech. Upažte a pokrčte nohy, chodidla přitáhněte co nejblíž k pánvi. Poté položte levou nohu patou na koleno pravé nohy. Pomalu vytáčejte nohy doprava a zároveň hlavu doleva. Vzájemná poloha nohou se přitom nezmění. Poté se vytáčejte opačně – nohy doleva, hlavu doprava. V průběhu této rotace dýchejte volně, bez zadržování dechu.
  6. Sed roznožný. Chodidlem pravé nohy se dotkněte levého stehna z vnitřní strany. Předklánějte se k levé noze a rukama se dotkněte jejího chodidla. Jestliže to nedokážete, tak alespoň kolena. V nádechu trup vzpřimujte a vytáčejte doprava, přitom upažte pravou a podívejte se za ní. Ve výdechu opište pravou rukou oblouk nad hlavou a předkloňte se tak, abyste se mohla dotknout druhé ruky, kterou ještě stále držíte chodidlo resp. koleno levé nohy. Poté pravou nohu natáhněte a proveďte na druhou stranu.