Uvolnění hrudní páteře

  1. Lehněte si na záda, nohy mírně roznožmo, špičky od sebe. Ruce se nedotýkají těla, prsty trochu pokrčte. Zavřete oči.
  2. Obraťte se na levý bok tak, aby levá ruka byla za zády a pravá ohnutá před hrudníkem. Pravou nohu pokrčte a koleno spusťte k zemi. Po chvíli udělejte tuto polohu i na pravém boku.
  3. V sedu na patách oddalte kolena od sebe. S výdechem se pomalu předklánějte, opřete se hlavou o zem. Rukama si obejměte temeno hlavy. Po výdechu se pomalu zvedněte do sedu a uvolněte se s rukama na stehnech.
  4. Ze sedu na patách s koleny u sebe se nadzvedněte a předkloňte. Hlavu položte levou tváří na podložku. Ruce pokrčte v loktech dlaně podél hlavy, předloktí na podložce. Volně dýchejte a po chvíli se obraťte na pravou tvář.
  5. Z předcházející polohy se pomalu vracejte do sedu na patách. Hlavu nechte na zemi opřenou o čelo. Ruce se dotýkají temene. Jelikož máte kolena u sebe, je možné, že se hlavou nedotknete země, obzvlášť pokud už máte objemnější břicho.
  6. Z polohy č. 5 se při nádechu pomalu zvedejte do sedu na patách. Nohy od špiček po kolena jsou spojeny. Při výdechu ruce volně položte na stehna. S nádechem se mírně prohněte v bedrech. Vstaňte tím způsobem, že se před koleny opřete rukama o zem a zapřete se o prsty nohou, které jsou při vstávání pokrčeny.