Cvičení k uvolnění hrudní a bederní páteře

 1. Dlaně a lokty opřete o stěnu, čelo o hřbety rukou, při nádechu záda vyhrbte a při výdechu prohněte.
 2. Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy, při nádechu hrudní páteř vyhrbte, při výdechu vyrovnejte.
 3. Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy, jednu paži upažte, podívejte se za ní.
 4. Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy, vychylujte trup a pánev na tutéž stranu, tímto směrem se podívejte.
 5. Opřete se o předloktí, při nádechu bederní páteř vyhrbte, při výdechu vyrovnejte.
 6. Opřete se o předloktí, jednu paži upažte, podívejte se za ní.
 7. Opřete se o předloktí, vychylujte trup a pánev na tutéž stranu, tímto směrem se podívejte.
 8. Položte se trupem na stehna, čelo opřete o hřbety rukou, hluboce nadechněte, vydechněte.
 9. Položte se na záda, krční a bederní páteř přitlačte k podložce, vyčkejte 5 sekund.
 10. Položte se na záda, jednu DK přitáhněte k břichu, druhou táhněte za patou do dálky.
 11. Přitáhněte kolena k břichu, uchopte je rukama. Při nádechu tlačte kolena do dlaní, při výdechu přitáhněte k hrudníku.
 12. Přitáhněte kolena k břichu, kotníky překřižte, rukama rozkružte kolena na jednu, druhou stranu.
 13. Dolní končetiny pokrčte, krční a bederní páteř přitlačte k podložce. Podsazujte pánev.
 14. Dolní končetiny pokrčte, podsazujte pánev, zvedejte postupně záda od podložky nahoru.