Posílení a protažení bederní páteře

  1. V lehu na zádech upažte. Skrčte nohy k břichu tak, aby se chodidla nedotýkala země. Potom je pomalu pokládejte na levou stranu a držte je přitom co nejblíže k břichu. Hlavu zároveň otáčejte na opačnou stranu. Potom nohy zase pomalu přitáhněte k břichu, začněte je spouštět na pravou stranu, hlavu otáčejte na levou. Volně dýchejte a při rotaci nezadržujte dech.
  2. Lehněte si na pravý bok, hlavu položte na nataženou ruku. Levá ruka volně spočívá na levé noze. Nohy jsou spojeny, v nádechu zvedejte vzhůru jen hlavu a ramena. Levá ruka se vám přitom automaticky posouvá níž ke kolenu. Na chvíli zadržte dech. Ve výdechu spouštějte hlavu zpět na ruku. Potom totéž proveďte na levém boku.
  3. Zaujměte předcházející výchozí polohu, avšak na levém boku. Pravou ruku pokrčte před hrudníkem a dlaň opřete o zem. S nádechem zvedejte pomalu pravou nohu se špičkou mírně nataženou. S výdechem ji položte zpět. Totéž na pravém boku.
  4. V lehu na pravém boku pokrčte pravou ruku v lokti a vložte si hlavu do dlaně. S nádechem zvedejte levou nohu vzhůru na levou rukou ji uchopte nad kotníkem nebo alespoň nad kolenem. S výdechem přinožte a levou ruku si položte volně na bok. Lehněte si na levý bok a opakujte.
  5. V poloze na zádech s rukama pokrčenýma v loktech si ze stran uchopte pánev. S nádechem zakloňte hlavu, opřete se o temeno a protáhněte hrudník. Pak můžete ruce volně opřít o zem. Při návratu z polohy mírně nadzvedněte hlavu a položte ji na zem jako při relaxaci.
  6. Sedněte si na paty, pomalu se předklánějte a současně se zvedejte do kleku. Při výdechu položte hlavu na čelo, ruce pokrčte v loktech a obejměte si temeno. S nádechem se vracejte do sedu na patách, oči zavřené.