Posílení a protažení bederní páteře

V lehu na zádech upažte. Skrčte nohy k břichu tak, aby se chodidla nedotýkala země. Potom je pomalu pokládejte na levou stranu a držte je přitom co nejblíže k břichu. Hlavu zároveň otáčejte na opačnou stranu. Potom nohy zase pomalu…

Rehabilitační cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Procvičení oblasti krční, hrudní a bederní páteře Vzpor klečmo, ruce opřeny o stoličku ve výši asi 30 cm. Zvolna ,,vyhrbit,, bederní páteř, zvolna prohnout. Při tomto cviku dbáme, abychom procvičovali převážně dolní oblast páteře. (Uvolnění beder.) Vzpor klečmo, ruce opřeny…

Cvičební sestava pro děti – zvířátka

Kočička: vzpor klečmo, opřít se o předloktí, prohnout v zádech, zaklonit hlavu a nadechnout se do povoleného břicha, poté opřít o dlaně, co nejvíce se vyhrbit v zádech, hlavu schovat mezi ruce, plynule dýchat Velbloud: sednout na paty, ruce za…

Protažení zad a relaxační polohy

Protažení zad a relaxační polohy v těhotenství slouží jako prevence bolestí zad, tlaku do zad apod. Maminka Marcela je v 31. týdnu těhotenství. Video ukazuje protažení zad a realaxační polohy ve 3. trimestru těhotenství Jednotlivé části videa: Cvik 1 na…